Systeemeffecten in teams
Een manager wordt met gejuich binnengehaald; zij zal slagen waar de 4 voorgangers faalden, want ze heeft er alles voor in huis; ervaring, dynamiek, persoonlijkheid, kennis, ambitie. Een half jaar later is het stof neergedaald en is alles bij het oude – ook deze manager is weer gefrustreerd en vermoeid.

Het is duidelijk dat er grotere krachten werken dan een individuele medewerker kan overzien en beïnvloeden.

7 bewustzijnsgebieden
Om te begrijpen hoeveel factoren inwerken op de samenwerking, bekijken we een model van de Ei van Assagioliorganisatie van het menselijk bewustzijn; het zgn. Ei van Assagioli:

1. Het lagere onbewuste. Het verleden
2. Het middelste onbewuste. Het hier en nu.
3. Het hogere onbewuste. De toekomst.
4. Het veld van bewustzijn.
5. Het persoonlijke zelf, ofwel ik.
6. Het Hogere Zelf, ons spirituele Zelf en onze bron van kwaliteiten, onze verbinding met het universum.
7. Het collectieve onbewuste. Het collectieve onbewuste is ons veld van interactie met alle andere wezens.

Alleen de bewustzijnsposities 4 en 5 worden dagelijks bewust beleefd, de rest is onbewust.
De meeste mensen reageren vanuit het verleden (1), sommige acteren vanuit het heden (2; 'mindfulness') en een enkeling creëert bewust vanuit de toekomst (3). Leiderschap is daarom zo bijzonder, omdat maar weinigen zich zo sterk met die visionaire toekomst (in 3) kunnen verbinden, dat het in het dagelijkse handelen (het middelste onbewuste; 2) wordt 'binnengehaald' én dat via het collectieve onbewuste (7) de omgeving er ook door 'geïnspireerd' raakt.

De synergie
Het zal duidelijk zijn dat het bewustzijn, ook zoals hier getekend, groter is dan het lichaam zelf. Als we het als een energetisch veld zien, wordt beeldspraak ineens veelzeggend. Zo kunnen dus twee 'eieren' elkaar raken en 'indruk op elkaar maken'. De inhoud van het ene "ei", het ene bewustzijn, kan het andere 'beïnvloeden' (de energie van het ene veld stroomt over in het andere veld). Als het vanuit een hoger veld komt, vanuit 3 of 6, spreken we van inspiratie.

Synergie komt erop neer dat de energie van bv. teamleden (in 2) in dezelfde richting stroomt; naar het doel toe, dat zich in (3) bevindt; als dit in sterke mate plaatsvindt, voelen we ons 'opgetild'. Dit kan alleen als er een helder beeld van dat doel is; de visie dient helder te zijn. Maar wat ook nodig is, is dat het lagere onbewuste (1) van het team, dat hecht aan het verleden, niet meer vol zit met tegenstromen en dood gewicht. Dat kan namelijk door die wederzijdse uitwisseling een nieuwe manager hetzelfde doen handelen als de vorige managers. Denk aan uitdrukkingen als 'trekken aan een dood paard'.

Organisatieopstellingen
Een werkvorm die de aspecten van het lagere onbewuste in het veld van bewustzijn (4) brengt, is 'organisatieopstellingen'. Doordat bewustzijnsvelden elkaar doordringen, kan een groep mensen dat bewust 'uitbeelden'. Daarmee worden tegenkrachten duidelijk zichtbaar en kunnen ze geadresseerd worden.

Opstellingen Instituut Midden-Nederland organiseert 16 januari hierover een workshop. Als u last heeft van tegenstromen, 'dode paarden' of andere tegenkrachten, dan zijn dat –en andere- interessante situaties die in deze workshop kunnen worden zichtbaar gemaakt en waar ook effectieve oplossingsrichtingen voor kunnen worden geformuleerd.

Lees meer op: www.opstellingeninstituut.nl