Verwikkelingen Ont-Wikkeld
Sommige patronen in je privé- of zakenleven lijken ongrijpbaar, onbevattelijk en spelen op wanneer je er het meest mee verlegen zit? Zit je met verwikkelingen privé in de familie of zakelijk in een team, op de afdeling of in de organisatie als geheel? Wil je een diepgaand inzicht in waar het vandaan komt en welke oplossingsmogelijkheden er zijn?
Kom dan naar de 1e Open Ont-Wikkelingsdag van het Opstellingen Instituut Midden-Nederland.
64 IJsberg foto
Vanuit de systeemtheorie vormen zowel een familie als een organisatie (team/afdeling) een systeem dat niet alleen bewust, maar zeker ook onbewust interacteert. De bekende ijsberg onder de waterlijn.

Opstellingen Instituut Midden-Nederland (IOMN) brengt samen met jou je vraagstuk in beeld – letterlijk - door voor de aspecten van een vraagstelling mensen of symbolen ten opzichte van elkaar 'op te stellen'.

66 poppetjes in opstellingDaarna begeleiden we de dynamiek in de opstelling om alles 'op zijn plaats te laten vallen'. Het is een bijzondere werkvorm, waarover deelnemers vaak hun verbazing uitspreken hoe exact en precies de situatie zoals die zich afspeelt weergeeft.

Door de focus verheldert het en brengt het oplossingen in beeld die op hun werkzaamheid kunnen worden getest.

Bezoek de website: http://opstellingeninstituut.nl/Aanmeldingsformulier.html

voor meer informatie en om in te schrijven.
Pak het nieuwe jaar direct goed aan!

OPSTELLINGENINSTITUUT MIDDEN NEDERLAND
Opstelling Begeleiders

wimvandamlageresolutieSandra oktober 2012
    Wim van Dam        Sandra Schouten